De Nederlandse industrie heeft in 2012 minder energie bespaard dan in het jaar ervoor. Dit heeft het Agentschap NL bekendgemaakt.

Vorig jaar wist de industrie 12,4 petajoule aan energie te besparen. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 190.000 huishoudens. In 2011 was de besparing even hoog als het energieverbruik van 250.000 huishoudens. Het bedrijfsleven noemt als belangrijke oorzaak voor de tegenvallende resultaten de terughoudendheid bij bedrijven om grote investeringen te doen. Dit vanwege de onzekere toekomstverwachtingen in verband met de economische crisis.