Greenpeace en Milieudefensie beschuldigen E.ON, Nuon, Essent en GDF Suez ervan geen hout in hun kolencentrales bij te stoken, terwijl dit wel is afgesproken in het energieakkoord.

01Houtpellets Essent

De milieuorganisaties dreigen met juridische stappen. De energiebedrijven ontvangen subsidie voor het bijstoken van hout, maar alleen wanneer zij kunnen bewijzen dat dit op een duurzame manier is geproduceerd. In een gezamenlijke reactie laten zij weten met ingang van 2015 te gaan bijstoken. Hierbij zal hout worden gebruikt dat voldoet aan strenge duurzaamheidseisen. De energiemaatschappijen willen dan wel dat deze eisen wettelijk worden vastgelegd en een voorwaarde voor subsidiering vormen. “Wij betreuren het dat er op de uitvoering en timing uiteindelijk geen overeenstemming te bereiken is. Zeker omdat de verschillen hierbij naar onze overtuiging uiteindelijk zeer gering waren”, stelt Hans Alders, voorzitter van Energie-Nederland.