Eind vorige week kwamen de hoofdlijnen van het Energieakkoord naar buiten. Het definitieve plan wordt naar verwachting na de zomer bekendgemaakt.

Energie-300x160

Belangrijkste punt uit het voorlopige akkoord is dat de doelstelling van 16 procent duurzame energie niet in 2020 maar drie jaar later zal worden bereikt.

Wel zal worden voldaan aan het Europese doel van 14 procent duurzame energie in 2020. Het langetermijnstreven is in 2050 een volledig klimaatneutrale energievoorziening te bewerkstelligen. Met welk beleid moet dit worden bereikt?

1. Terugdringen van CO2-uitstoot. Nederland gaat zich op Europees niveau inzetten voor een structurele versterking van het Europese Systeem van Emissiehandel (ETS);

2. Het stimuleren van energiebesparing. Eind dit jaar komt er een fonds om consumenten ertoe te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. Ook kunnen zij financiering krijgen via hun energierekening;

3. Het stimuleren van hernieuwbare energie. Dit zal voornamelijk via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) gebeuren, dat is toegespitst op het stimuleren van grootschalige hernieuwbare energieopwekking. Ook consumenten krijgen een prikkel om zelf lokaal duurzame energie op te wekken;

4. Oude kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten wanneer aan ‘een aantal voorwaarden’ wordt voldaan.