EMO start samenwerking voor zuiveren van kolen

Op de drogebulkterminal van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) in Rotterdam wordt tien hectare vrijgemaakt voor het zuiveren van kolen. Dit is een grondstof voor de productie van zonnepanelen en computerchips.

EMO heeft hiertoe een contract voor de duur van vijf jaar gesloten met het in Singapore gevestigde bedrijf JERA Trading. Laatstgenoemde neemt de inkoop, het transport, marketing en sales op zich. EMO draagt zorg voor de overslag-, opslag- en productiefaciliteiten. Volgens het bedrijf sluit de nieuwe activiteit goed aan op zijn competenties en de in Rotterdam aanwezige technische apparatuur.

Zuiveren van kolen

EMO en JERA gaan een belangrijke grondstof leveren die voor de productie van silicium wordt gebruikt. Van silicium worden fotovoltaïsche cellen en computerchips gemaakt. EMO gaat voor het siliciumproductieproces ‘speciale soorten kolen’ leveren. Dit doet het door kolen van een specifieke deeltjesgrootte te wassen en zeven. Hiervoor heeft de terminal al een onlangs gerenoveerde was- en zeefinstallatie beschikbaar. Er wordt gebruikgemaakt van een gesloten watercircuit. Ook komt er vrijwel geen uitstoot vrij, benadrukt EMO. Het bedrijf ligt in de Rotterdamse gemeenteraad onder vuur. Dit omdat het met het Havenbedrijf Rotterdam in gesprek is over het verlengen van de huurovereenkomst. In de gemeenteraad is een motie aangenomen die oproept te stoppen met de overslag van kolen.

Antwoord

Mathijs Pelsma, algemeen-directeur van EMO, licht de deal met JERA toe: “Het op weloverwogen wijze diversifieren van onze drogebulkportfolio is ons antwoord op de huidige energietransitie, waarmee we de vraag van onze klanten beantwoorden. We zijn heel blij met dit vijfjarige contract met JERA Trading.” Vergelijkbare geluiden komen van JERA Trading. Algemeen-directeur Ronan Lory zegt eveneens verguld te zijn met de samenwerking met EMO. “Het is een erkend en betrouwbaar expert in de technische verwerking en het transport in kolen, zodat nieuwe kansen kunnen worden geboden voor de groeiende siliciumindustrie. We verheugen ons op een zeer succesvolle samenwerking.”

Zie ook: Kolendebat verloopt te ‘fel’