Elk vaartuig apart gemeten

Een nieuw meetsysteem maakt het mogelijk om per seconde, dus per passerend vaartuig, de emissies te meten.

02Schepen

In opdracht van het ministerie van I&M en in samenwerking met verschillende partijen voerde ECN vorig jaar uitgebreide testen uit langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dankzij het gebruik van drie meetpunten kon in kaart worden gebracht hoe rookpluimen zich per type vaartuig gedragen. In Europoort Kringen vertelt Arjan Hensen, meetdeskundige bij ECN, hier uitgebreid over. Klik hier om een abonnement op Europoort Kringen te nemen.