Door met elektronische neuzen in Moerdijk

boete

Het netwerk van elektronische neuzen in de haven van Moerdijk blijft in elk geval de komende drie jaar actief. Er komen meer ‘eNoses’ bij en ook zal de techniek erachter worden doorontwikkeld.

De elektronische neuzen staan sinds vijf jaar in het haven- en industriegebied van Moerdijk opgesteld. Ze stellen relatieve veranderingen in de luchtsamenstelling vast. Dit biedt houvast om de herkomst van vrijgekomen stoffen te bepalen. Het gaat volgens het Havenbedrijf Moerdijk om indicatieve gegevens, die niet per bedrijf worden gemeten. Wanneer de meting van een stof een bepaald niveau overschrijdt, krijgt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hiervan een melding. Dit stelt de dienst in staat geuroverlast in een vroegtijdig stadium aan te pakken.

Elektronische neuzen

Uit een evaluatie is gebleken dat het aantal eNose-signalen de laatste twee jaar sterk is verminderd. Dat betekent volgens het havenbedrijf niet dat de elektronische neuzen niet goed werken, maar dat het juist goed gaat met de luchtkwaliteit in en om Moerdijk. Ook komen er minder klachten over geuroverlast binnen. Het havenbedrijf meent dat deze ontwikkeling mede te danken is aan de inspanningen die bedrijven en overheden plegen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de omgeving.

Bijschaven en analyseren

Daarom is besloten het eNose-netwerk in de haven te handhaven. De 29 elektronische neuzen blijven in elk geval nog drie jaar de luchtkwaliteit meten. Ook komen er vijf nieuwe eNoses bij. Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero en CNC besloten. Verder zal het eNose-netwerk de komende jaren worden verbeterd. De projectpartners gaan de techniek verder bijschaven en het analyseren van de eNose-gegevens verfijnen. Een ander doel is om het aantal deelnemende bedrijven uit te breiden. De volgende evaluatie staat in 2019 gepland.

Zie ook: Overslag Moerdijk groeit dankzij containers