Mainportpositie

De haven van Rotterdam heeft dankzij haar mainportpositie een status aparte voor de Nederlandse overheid. Het lijkt erop alsof de minister hier een eind aan wil maken.

Eind vorige maand stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat haar Ontwerp Havennota 2020-2030 naar de Tweede Kamer. In het document wordt een einde aangekondigd van de huidige positie van de haven van Rotterdam als mainport: “De mainport Rotterdam heeft in het huidige beleid een bijzondere positie vanwege de economische omvang en schaalgrootte. Dit houdt in dat projecten voor de mainport Rotterdam voorgaan op investeringen in de andere havens van nationaal belang in geval er sprake is van een gelijke maatschappelijke score. Mede gelet op het advies ‘Mainports voorbij’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur uit juli 2016 om de blik op mainports te verbreden, wil IenW de toekenning van middelen aan de mainport meer dan voorheen in samenhang bezien met de verdere ontwikkeling van andere belangrijke clusters, zoals de Brain- en Greenports en het logistieke systeem van zee- en binnenhavens.”

Mainportpositie

De Ontwerp Havennota vermeldt niet hoe de voorgenomen wijziging vorm moet krijgen. In het FD laat een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam weten dat de rol van de haven van Rotterdam onverminderd groot zal blijven in het beleid van het ministerie. “De afweging is enkel integraler dan voorheen.” Directeur Bas Janssen van Deltalinqs reageert in dezelfde krant: “’Van alleen mainport Rotterdam gaat het naar een Nederlands mainportnetwerk, met Rotterdam als grootste haven.” Janssen vindt dat het ministerie duidelijkheid moet geven over de plannen.

Zie ook: ‘Mainportbeleid schiet tekort’