Het schreeuwend tekort aan technisch geschoold personeel begint steeds venijniger trekjes te vertonen.

Herman den Boeft, directeur van technisch adviesbureau Ardee te Bergen op Zoom, analyseert het heden, daalt af in het verleden en geeft een blik op een gewenste toekomst. Lees het interview met hem in de februari-editie van Europoort Kringen. Geen abonnee? Neem dan nu een abonnement!