symposium

Op het symposium van het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) stonden vooral het belang en de toekomst van het centrum centraal. Verschillende sprekers prezen de inzet van het EIC.

EIC Mainport Rotterdam bestaat 25 jaar, en vanwege dit jubileum hield het vorige een week een symposium. “Voor de komende jaren gaan we een balans vinden in onze havenprogramma’s. Zowel door jongeren de haven en bedrijven te laten bezoeken als de haven naar jongeren te brengen via nieuwe communicatiemiddelen”, nam Mary Dotsch, directeur van het EIC, een voorschot op de toekomst.

385.000 arbeidsplaatsen

Allard Castelein, ceo van het Havenbedrijf Rotterdam, kaartte het regionale en landelijke belang van de haven voor de werkgelegenheid aan. De haven van Rotterdam genereert werk voor 385.000 arbeidsplaatsen. Hij onderstreepte het belang van het EIC, dat jongeren de haven laat ontdekken en beleven. Directeur Bas Janssen van Deltalinqs, prees ook de bijdrage die het EIC levert om jongeren in contact met het Rotterdamse havenbedrijfsleven te brengen.

Symposium

Volgens de aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden haveneconoom Bart Kuipers biedt de haven werk op alle opleidingsniveaus, hoewel de aard van het werk door technologie wel verandert. Over veranderen gesproken, met jongeren communiceren is nu anders dan vroeger. Jongerencommunicatie-expert James Smith van YoungWorks adviseerde om de social media-kanalen te richten op jongeren waarmee het EIC al in contact is. “Laat hen benoemen wat ze graag willen weten over de haven door co-creatie.”

Zie ook: Haven is een containerbegrip