Steeds meer industriële bedrijven beperken zich tot hun core business en besteden activiteiten, die daar niet toe behoren, uit. Industriële dienstverleners varen wel bij deze ontwikkeling.

Zo ook Sellon. Dit in afdichtingen en pomponderhoud gespecialiseerde bedrijf heeft de laatste jaren groei geboekt vanwege deze tendens tot uitbesteding, maar ook met zijn advies- en engineeringwerk. Directeur Wim van Steenis kenschetst de onderneming als ‘een kleine gefocuste partner’. Hij streeft ernaar de productieprocessen bij zijn klanten efficiënter en met minder storingen te doen verlopen. Zou u hier meer over willen weten? In het maart-nummer van Europoort Kringen vindt u een uitgebreid interview met Van Steenis. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op Europoort Kringen!