Eerste zeeschip gebunkerd met LNG

Foto Ries van Wendel de Joode HBR.

Zeeschip Fure West, een chemicaliën- en olietanker van de Zweedse rederij FureTank, is het eerste zeeschip dat in Amsterdam LNG bunkerde. De bunkering vond plaats aan de Groene Kade in de Amerikahaven, de aangewezen locatie voor veilige truck-to-ship bunkering van LNG.

Fure West is het eerste zeeschip van FureTank dat is voorzien van een dual-fuel motor. De tanker uit 2006 werd recent omgebouwd om op LNG te kunnen varen. Al sinds 2013 kunnen binnenvaartschepen LNG bunkeren aan de kade in de Amerikahaven. Door een recente aanpassing kunnen nu ook zeeschepen er bunkeren. De faciliteit is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van het bedrijf en van de visie om een metropolitane haven te worden die continu verbetert: sneller, slimmer én schoner.

Met LNG als brandstof is de winst voor het milieu groot. Zwavel en fijnstof worden gereduceerd naar bijna nul en de uitstoot van stikstof wordt verminderd met 85-90 procent. Ook kan LNG broeikasgassen reduceren.

De haven van Amsterdam is de vierde haven in West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het gebied rond het Noordzeekanaal sloeg in 2015 97 miljoen ton goederen over waarvan ruim 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. (Archieffoto Ries van Wendel de Joode)