De Smit Elbe van Boskalis gaat als eerste sleepboot in Nederland op Shell GTL varen. Het betreft een proef van ongeveer zes maanden.

Foto: Boskalis

GTL (Gas To Loquids) is een vloeibare brandstof die wordt gewonnen uit aardgas dat is omgezet tot synthetische diesel. Hiermee worden veel minder stikstofoxiden, zwaveloxiden, fijnstofdeeltjes en zwarte rook geproduceerd dan bij standaard diesel. Gedurende het halfjaar dat de sleepboot in Rotterdam op GTL vaart, wordt bekeken of gebruik van deze brandstof – zonder aanpassingen van de motoren – inderdaad tot een emissiereductie leidt. De proef past in de energie- en CO2-reductie-activiteiten van Boskalis in Nederland.