PUMA heeft gisteren de eerste fase van Maasvlakte 2 opgeleverd. Het samenwerkingsverband van de aannemers Boskalis en Van Oord ging vijf jaar geleden van start met de uitbreiding van de Rotterdamse haven.

De bouwwerkzaamheden zijn volgens het Havenbedrijf Rotterdam en de aannemers volgens planning en binnen budget verlopen.

Havenbassin

In totaal is 700 hectare nieuw bedrijventerrein, 11 kilometer zeewering, 3,5 kilometer kademuur, 24 kilometer wegen, 14 kilometer spoor en 560 hectare havenbassin opgeleverd. Dit vormt het leeuwendeel van de aanleg van Maasvlakte 2. Wat nog volgt zijn het plaatsen van lichtlijnen en boeien, de aanleg van de infrastructuur op de grens van het bestaande havengebied en Maasvlakte 2 en de bouw van containerterminals door APMT en RWG.