Eerste bedrijven verbinden zich aan Porthos

Eerste bedrijven

De eerste bedrijven hebben een overeenkomst gesloten met Porthos, voor het afvangen, transporteren en opslaan van CO2. Het gaat om Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products.

De vier bedrijven hebben met de projectorganisatie van Porthos afgesproken om de komende negen maanden ‘parallel’ te werken aan het voorbereiden van het afvangen, transporteren en opslaan van CO2. De CO2 wordt afgevangen bij twee raffinaderijen van Shell en ExxonMobil en twee waterstoffabrieken van Air Products en Air Liquide. Porthos, waarin EBN, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam samenwerken, draagt zorg voor het transport en de opslag van de CO2 onder de Noordzee.

De eerste bedrijven

De projectorganisatie van Porthos was er naar eigen zeggen aan toe om ‘een vorm van commitment’ vanuit het bedrijfsleven te krijgen. Dit omdat de fase is aangebroken van een investering van tientallen miljoenen euro in technische voorbereidingen. Volgens Porthos zou er ‘ruim voldoende belangstelling’ vanuit het bedrijfsleven zijn om CO2 aan te leveren. De commitment die ExxonMobil, Shell, Air Products en Air Liquide hebben gegeven, is overigens niet bindend. De bedrijven kunnen zich nog terugtrekken; ook staat het andere vrij zich aan te sluiten.

Subsidie

Belangrijk wordt het al dan niet toekennen van subsidie vanuit het nationale subsidieprogramma SDE++. In september 2020 gaat de tender hiervoor van start. In 2021 zal duidelijk zijn of de subsidie wordt gegeven. Het is volgens Porthos cruciaal dat die subsidie voor het project beschikbaar komt, ‘om het verschil in de kosten voor ETS en de totale kosten voor afvang, transport en opslag te overbruggen’. Als er duidelijkheid is over de subsidieverstrekking, weten bedrijven hoe het financiële plaatje eruit komt te zien en kunnen ze een definitief besluit nemen over deelname. Volgens de huidige planning moet in 2023 de eerste CO2 onder de zeebodem worden opgeslagen.

Zie ook: Porthos richt zich op sluiten samenwerkingsbijeenkomsten