Eén systeem voor havens Rotterdam en Amsterdam

plastic korrels

Sinds het voorbije weekend werken de havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam op één havenmanagementsysteem. Dit is volgens beide havenbedrijven niet alleen goedkoper, maar werkt ook beter.

 

02Waalhaven

Het havenmanagementsysteem wordt gebruikt voor het administreren, begeleiden en inspecteren van de scheepsbezoeken. Havenprocessen in de Rotterdamse en Amsterdamse haven worden met HaMIS, zoals het systeem heet, geharmoniseerd. De kwaliteit en functionaliteit van havenmanagement en scheepvaartinformatie wordt hiermee tegen lagere kosten op een hoger niveau getild. Ook wisselen de havens hiermee veel makkelijker dan voorheen informatie uit. Dat vermindert administratieve lasten en voorkomt dubbele controles met als resultaat een klantvriendelijker systeem.