Dankzij de Eemshaven stroomt er op jaarbasis zo’n 5 miljoen euro in de gemeentekas van Eemsmond. Dit blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Eemshaven

De haven levert de gemeente miljoenen euro’s aan onder meer onroerendzaakbelasting en legesgelden op.

Hogeland

Zonder de inkomsten uit de Eemshaven is het volgens het Dagblad van het Noorden niet financieel mogelijk de nieuwe gemeente Hogeland op te richten. Deze moet worden gevormd uit de huidige gemeenten Eemsmond, Bedum, De Marne en Winsum. Eemsmond heeft zich ervoor hard gemaakt zelfstandig te blijven. Uit een recente enquête blijkt dat een overgrote meerderheid (83 procent) van de bevolking ook vasthoudt aan zelfstandigheid.