Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura 2000-gebied met een zogeheten ‘verbeterdoelstelling’. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de verbeterdoelstelling, omdat deze Europese status het makkelijker maakt om de flora en fauna in het gebied te beschermen en te verbeteren. Eerder dit jaar kwamen het Rijk en de regio al gezamenlijk met het programma Eems-Dollard 2050 waarin verbetermaatregelen staan voor het gebied. De eerste acties worden dan ook de komende jaren al uitgevoerd.

Natuur

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Het is de enige plaats in het Nederlandse waddengebied waar een rivier nog vrij in zee uitstroomt. Dit ‘estuarium’ verdient het om beschermd te worden. Dit heeft de staatssecretaris, na lange tijd van voorbereiding, nu wettelijk vastgelegd met zijn aanwijzing van het gebied als ‘Natura 2000-gebied’ (als onderdeel van het gebied Waddenzee). Dit houdt in dat er vastgelegd is welke vogels, planten, dieren en hun leefgebieden er beschermd worden en waar dat moet gebeuren.

Aanvankelijk stelde het Rijk voor om een zogenaamde ‘behoudsdoelstelling’ aan het gebied toe te kennen, dus  ‘behouden wat er is’. Maar de ambitie van de regio echter lag een stap hoger en bedrijfsleven, overheid en natuurorganisaties vroegen samen om een ‘verbeterdoelstelling’. Een verbeterdoelstelling houdt in dat men de kwaliteit van de aanwezige natuur niet alleen wil behouden maar tevens verbeteren. Het is voor het eerst in Nederland dat op voorstel van de regio een hoger ambitieniveau wordt afgesproken dan het Rijk aanvankelijk wilde toekennen.

Overigens ging aan het besluit van de staatssecretaris een heel proces vooraf. Bedrijven in en rond de Eemshaven, natuurorganisaties en overheden werken al een tijd binnen het platform Ecologie en Economie in Balans samen aan verbetering van natuur en economie rond de Eems-Dollard. De provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Stichting Wad, Groningen Seaports, de ministeries van Infrastructuur & Milieu alsmede Economische Zaken en Rijkswaterstaat staan samen achter het doel om de natuur in de Eems-Dollard te beschermen en verbeteren. Ze legden hun ambitie gezamenlijk bij de staatssecretaris neer.

Doel is dus het herstellen van het estuarium dat kansen biedt aan een optimaal bodemleven en een aantrekkelijke trekroute voor vissen vormt. En waar ook weer plaats is voor zeegrasvelden en natuurlijke mosselbanken. De volgende stap in het proces is het opstellen van een beheerplan, waarin staat op welke manier deze doelen behaald kunnen worden. (Archieffoto)