De rechter heeft ECT in het ongelijk gesteld in de rechtszaak die het tegen het Havenbedrijf Rotterdam had aangespannen. Laatstgenoemde hoeft daarom geen schadevergoeding te betalen.

Maasvlakte 2

Het containeroverslagbedrijf eiste een schadevergoeding van 900 miljoen euro van het havenbedrijf, omdat de aanleg van de Tweede Maasvlakte voor overcapaciteit in de containermarkt zou zorgen. De directeur van ECT had het eerder over ‘een bloedbad’ dat in de haven zou ontstaan. De rechter bestempelt een tijdelijke overcapaciteit echter als ‘onvermijdelijk’ en vindt dat het havenbedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen om de schadelijke gevolgen van overcapaciteit te beperken.