Waarom mislukken projecten? Die vraag lijkt simpel, maar de beantwoording ervan leidde tot een bijna dertig jaar durend onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor het al dan niet succesvol verlopen van projecten. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat het gedrag van mensen significant grotere risico’s met zich meebrengt dan enig andere factor. Deze risico’s worden organisatorische risico’s genoemd. De vraag luidde vervolgens hoe dat gedrag beheerst en gestuurd kan worden om de prestaties van de projectorganisatie te verbeteren. Individueel menselijk gedrag is immers in principe onvoorspelbaar. Aan de Stanford University in de Verenigde Staten is een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het gedrag van groepen of teams van mensen uiterst nauwkeurig voorspeld kan worden.