Duurzame bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een consortium dat zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Doel van BE+ is om in de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen te verduurzamen zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast.  

be

BE+ is een initiatief van SKBN, WM3 Energie, TNO en Oost NV. Deze partners zijn al een aantal jaren bezig met verduurzamen en door hun krachten te bundelen wil men bedrijven in Nederland helpen om de duurzame weg naar de toekomst in te slaan.

De werkwijze om dat doel te bereiken is samenwerking en kennis delen. Er is al heel veel kennis en ervaring aanwezig bij lokale initiatieven, maar toch wordt vaak het wiel opnieuw uitgevonden. Om dat laatste te voorkomen kunnen de initiatieven vanuit BE+ nu aangelengd worden met de kennis die er al is. Op deze wijze wil BE+ een versnelling in de ontwikkelingen genereren.  De reden achter deze versnelling is bekend.

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 98 procent van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Het is jammer dat slechts vijf procent van het mkb daadwerkelijk al heeft geïnvesteerd in duurzame energie.

Wanneer 250 bedrijventerreinen verduurzamen kan er een grote inhaalslag gemaakt worden. Nu zijn er al verschillende initiatieven op het gebied van verduurzaming, maar dit zijn vaak kleinschalige projecten. Met BE+ komt een landelijke aanpak binnen handbereik. Met een landelijke aanpak op dit gebied kan volgens berekeningen van TNO in 2021 een totale energiebesparing van 32 PJ in 2021 gerealiseerd worden. Dat is in één klap 33 procent van het Energieakkoord. En dat schiet op zo meent BE+.