EIC

Eerder deze maand hebben zo’n duizend leerlingen van middelbare scholen een kijkje genomen bij het EIC Mainport Rotterdam. Ze bezochten er het McPort Event, om zich zo te oriënteren op een eventuele loopbaan in de haven of industrie.

Het ging om leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo van 24 scholen uit de omgeving van Rotterdam-Rijnmond. Van een gastdocent hadden zij eerder op school al een en ander gehoord over het werken in de haven. Verschillende beroepen en loopbaanmogelijkheden werden besproken, en ook inventariseerden de gastdocenten de vragen die bij de leerlingen leefden.

Maintenance carrousel

Vervolgens werd op 14 en 15 november bij het EIC aan de slag gegaan met een havenprogramma. Er was een beroepen- en opleidingenmarkt, waar zich onder meer regionale opleidingen en twaalf bedrijven presenteerden. Tijdens de ‘beroepen challenge’ was er voor de scholieren de mogelijkheid om medewerkers van bedrijven vragen te stellen. Verder werd er een havenquiz gehouden en konden de leerlingen meedoen aan workshops, proefjes, de ‘maintenance carrousel’ in het Technolab en de ‘techniek experience’.

Belangrijk volgens EIC

Het McPort Event wordt gehouden door EIC in samenwerking met de havenbedrijven, de opleidingsfondsen OTIB en OOM, en aanbieders van opleidingen in de regio. Dankzij financiële steun vanuit het bedrijfsleven krijgen deelnemende scholen het McPort-programma kosteloos aangeboden. “Belangrijk voor leerlingen, bedrijven en scholen, want er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om in de haven en industrie te werken”, aldus EIC.

Zie ook: IT Campus van start