Duitse waterstofplannen gunstig voor Rotterdam

waterstofplannen

De Duitse regering heeft haar waterstofplannen bekendgemaakt. Er wordt 9 miljard euro geïnvesteerd in een waterstofindustrie, waar de haven van Rotterdam profijt van kan hebben.

De regering Merkel maakt bekend vol in te zetten op de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur in Duitsland. Hiervoor is 9 miljard euro gereserveerd. Dit bedrag maakt onderdeel uit van een breder stimuleringspakket van 130 miljard euro. De Duitse regering streeft ernaar internationaal koploper te worden op het gebied van waterstof. Onze oosterburen willen een inhaalslag maken op landen als China, Zuid-Korea en Japan, die al soortgelijke bedragen in de ontwikkeling van waterstof staken.

Waterstofplannen

Met behulp van groene waterstof moeten in Duitsland fossiele brandstoffen als kolen en aardgas worden vervangen. De waterstof kan worden gebruikt in de industrie en voor de aandrijving van vliegtuigen en schepen. In eigen land moet binnen tien jaar een waterstofinfrastructuur komen met een vermogen van vijf gigawatt. Binnen twintig jaar moet dit zijn opgeschaald naar tien gigawatt.

Grote hoeveelheden

Een vermogen van vijf gigawatt is echter onvoldoende om aan de binnenlandse vraag naar waterstof te voldoen. Er zal ook veel waterstof moeten worden geïmporteerd, wat deels zal lopen via de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft enige tijd terug een waterstofvisie opgesteld, waarin het zegt zich voor te bereiden op een toekomstscenario waarbij grote hoeveelheden waterstof via de haven van Rotterdam worden ingevoerd.

Zie ook: Einde aan bevoorrechte mainportpositie Rotterdam