Rotterdamse aanpak

‘Consequent’ en ‘pragmatisch’, zo noemden vertegenwoordigers van het Duitse bedrijfsleven de Rotterdamse aanpak van de energietransitie. Die beoogt de haven in drie stappen CO2-neutraal te maken.

Op woensdag 20 november brachten vertegenwoordigers van het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) een bezoek aan de haven van Rotterdam. De delegatie bestond uit vijftien mensen afkomstig van bedrijven als ThyssenKrupp, BASF, ExxonMobil en Schott AG. De leider van de delegatie, Holger Lösch, had lovende woorden over voor de manier waarop de haven van Rotterdam omgaat met de energietransitie.

Voorbeeldfunctie

“De haven van Rotterdam pakt de uitdaging van klimaatbescherming op een consequente en pragmatische wijze aan. Het minder afhankelijk maken van fossiele grondstoffen van een mondiaal logistiek knooppunt als Rotterdam, dat een centrale functie heeft voor de Duitse industrie, heeft een belangrijke voorbeeldfunctie”, sprak Lösch.

Rotterdamse aanpak

Het compliment viel logischerwijs in goede aarde bij Stijn van Els, delegatieleider namens het Havenbedrijf Rotterdam. “We kunnen trots zijn dat de leidende rol die Rotterdam in de energietransitie neemt, door onze partners in Duitsland wordt erkend. De langjarige en zeer belangrijke verbinding tussen Rotterdam en het Duitse achterland wordt zo alleen maar versterkt.” Zowel de Duitse als Rotterdamse delegatie wees er ook op hoe belangrijk het is dat de capaciteit van de infrastructuur voor het vervoer van goederen over de weg en via de binnenvaart wordt vergroot.

Zie ook: ‘De energietransitie is een andersoortige uitdaging’