Druk met Green Deal

Witteveen+Bos heeft in de persoon van algemeen directeur Karin Sluis de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. De plechtigheid vond plaats op de InfraTech-beurs in Rotterdam, in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen. Met het ondertekenen van deze Green Deal gaat Witteveen+Bos de verplichting aan om niet alleen als lid van NLingenieurs, maar ook als individueel bureau een substantiële bijdrage te leveren aan duurzame innovatie in de sector.

Witteveen+Bos Green Deal

“Wij willen maatschappelijke waarde leveren in projecten. Hiervoor passen wij duurzame ontwerpprincipes toe in onze projecten, die gebaseerd zijn op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, aldus Sluis. “De Aanpak Duurzaam GWW [grond-, weg- en waterbouw , red.] sluit goed aan op deze duurzame ontwerpprincipes. Het helpt ons om duurzaamheid in projecten daadwerkelijk vorm te geven”, is haar mening. Behalve Witteveen+Bos en andere adviesbureaus tekenen ook opdrachtgevers van de Rijksoverheid, ProRail, provincies, gemeenten en waterschappen, bouwbedrijven en brancheorganisaties.

Overheids- en marktpartijen namen in 2009 het initiatief om samen een aanpak voor duurzaam inkopen in de GWW-sector te ontwikkelen. Zo kon worden voorkomen dat iedere partij eigen instrumenten zou gaan ontwikkelen en werden kansen voor duurzaamheid en innovatie beter benut. Het resultaat was een proces- en projectmanagementaanpak met de naam ‘Aanpak Duurzaam GWW’. De kern van de aanpak is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Witteveen+Bos heeft de Aanpak Duurzaam GWW reeds in meerdere projecten toegepast.