Drinkwater

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met Evides Drinkwater een nieuw contract gesloten voor het leveren van drinkwater aan de binnenvaart. Een nieuwe drinkwaterboot gaat binnenvaartschepen in het westelijk havengebied bedienen.

Voor Evides viel de ondertekening van de nieuwe overeenkomst met het havenbedrijf samen met de ingebruikname van een vierde drinkwaterboot, de DWS 10. Dit schip gaat het westelijk havengebied van water voorzien. Door de uitbreiding van de haven naar het westen was dit nodig. 

103 kuub aan boord

De DWS 10 is 24 meter lang en zo’n vijf en een halve meter breed. Het schip beschikt over een – contractueel vereiste – ‘verduurzaamde motor’. Het heeft de Scheurhaven als ligplaats en gaat varen in de Europoort, het Calandkanaal, de Maasvlakte, het Beerkanaal, de Seinehaven, de Neckarhaven en de Dintelhaven. Het kan 103 kuub drinkwater vervoeren.

Behoefte aan drinkwater

“De ingebruikname van een extra drinkwaterboot past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om een uitstekende gastheer te zijn voor de binnenvaart, onze belangrijkste verbinding met het achterland. Onderzoek bevestigde de behoefte van de binnenvaart aan een extra drinkwatervoorziening in het westen. Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de komst van nieuwe terminals, lig- wachtplaatsen komen daar veel meer schepen”, licht Ronald Paul toe, operationeel directeur van het havenbedrijf.

Meer dan honderd jaar

Evides Drinkwater levert al meer dan honderd jaar drinkwater aan binnenvaartschepen in Rotterdam. Schepen die havengeld betalen, mogen tot 6.000 liter water per keer afnemen van een drinkwaterboot. Jaarlijks levert Evides 90.000 kuub drinkwater aan ongeveer 13.000 klanten. (Foto: Ries van Wendel de Joode)

Zie ook: Demiwaterplant Evides Industriewater geopend