Dow start test met stoomrecompressie

Bij Dow Terneuzen gaat een proef met stoomrecompressie van start. De pilot wordt ondersteund door een greendeal-subsidie van de provincie Zeeland.

Dow Terneuzen

De stoomcompressor brengt restwarmte van lage temperatuur en druk met duurzame elektriciteit van wind en zon naar stoom op hoge druk en temperatuur. Hierdoor hoeft minder stoom met aardgas in stoomketels te worden opgewekt. Dow wil met het proefproject aantonen dat stoomrecompressie op grote schaal in de Nederlandse chemische industrie en raffinaderijen kan worden toegepast. Het project maakt onderdeel uit van het Smart Delta Resources-programma.