Douaneformaliteiten

English translation ->

Dat er een handelsovereenkomst is gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk noemt het Havenbedrijf Rotterdam goed. Maar het wijst erop dat vanaf 1 januari a.s. douaneformaliteiten gaan gelden voor het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk.

“Het is goed dat er nu eindelijk meer duidelijkheid is, maar het betekent niet dat bedrijven zich niet meer moeten voorbereiden”, stelt het havenbedrijf. Want het Verenigd Koninkrijk geldt straks als ‘een derde land’ waarvoor douaneformaliteiten gelden als daarmee wordt gehandeld.

Douaneformaliteiten

De afgelopen twee jaar zijn verschillende voorbereidingen getroffen. Het havenbedrijf werkte daarbij nauw samen met Rijkswaterstaat, de douane, Portbase, ferrybedrijven en lokale overheden. Ondanks deze voorbereidingen waarschuwt het havenbedrijf dat vervoerders, terminals en autoriteiten zullen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het verwacht dat het logistieke proces in de haven in de eerste dagen van het nieuwe jaar minder soepel zal verlopen. 

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam voorbereid op no-deal Brexit

English translation

Customs formalities despite Brexit deal 

The fact that a trade agreement has been concluded between the EU and the United Kingdom is called good by the Port of Rotterdam Authority. But this does not alter the fact that customs formalities will apply to goods traffic with the United Kingdom from 1 January next.

“It is good that there is now finally more clarity, but it does not mean that companies no longer have to prepare themselves”, says the port authority. After all, the United Kingdom will soon be regarded as a ‘third country’ to which customs formalities apply if trade is conducted with it.

Preparations

Various preparations have been made in the past two years. The port authority has worked closely with Rijkswaterstaat, customs, Portbase, ferry companies and local authorities. Despite these preparations, the port authority warns that carriers, terminals and authorities will have to get used to the new situation. It expects that the logistics process in the port will run less smoothly in the first days of the new year.