Distripark Maasvlakte West

English translation ->

Het Distripark Maasvlakte West is binnen anderhalf jaar tijd zo goed als uitgegeven. Het Havenbedrijf Rotterdam meldt dat nog 5,5 van de in totaal 78 hectare beschikbaar is.

In juni 2019 tekende Busan Port Authority als eerste een contract voor een terrein van 5 hectare op Distripark Maasvlakte West. Daarop volgde in januari dit jaar DHG voor 30 hectare. Het havenbedrijf heeft deze week bekendgemaakt dat ook met Dudok Groep en Rokus Vastgoed een overeenkomst is gesloten voor de bouw van een warehousecomplex van 8,5 hectare.

Conventionele goederen

De bouw van het warehousecomplex is gestart en zal waarschijnlijk in juli komend jaar zijn afgerond. Er zullen conventionele goederen worden opgeslagen. 80 procent van het 50.000 vierkante meter grote terrein is vergeven aan de logistieke dienstverleners LV Shipping (20 procent), Barsan Global Logistics (40 procent) en een derde partij (20 procent). 

Distripark Maasvlakte West

Met de bouw van dit warehousecomplex is het Distripark Maasvlakte West zo goed als uitgegeven. Er is nog 5,5 hectare beschikbaar. Het Havenbedrijf Rotterdam zegt daarvoor in ‘vergevorderde gesprekken’ met gegadigden te zijn. Niet alle ruimte op het terrein is beschikbaar voor logistieke bedrijven. 20 hectare op het distripark is gereserveerd voor de bouw van een waterstoffabriek en een terrein van 9 hectare is voorbehouden voor port services.

Zie ook: Koreanen kiezen voor distripark op de Maasvlakte

English translation

Distripark Maasvlakte West almost full

The Distripark Maasvlakte West is almost full within a year and a half. The Port of Rotterdam Authority reports that 5.5 out of a total of 78 hectares is still available for warehousing.

In June 2019 Busan Port Authority was the first to sign a contract for a 5-hectare site at Distripark Maasvlakte West. This was followed in January this year by DHG for 30 hectares. This week, the Port Authority announced that an agreement has also been signed with Dudok Group and Rokus Vastgoed for the construction of an 8.5 hectare warehouse complex.

Conventional goods

The construction of the warehouse complex has started and will probably be completed in July next year. Conventional goods will be stored there. 80 percent of the 50,000-square-meter site has been awarded to logistics service providers LV Shipping (20 percent), Barsan Global Logistics (40 percent) and a third party (20 percent). 

Distripark Maasvlakte West

With the construction of this warehouse complex, the Distripark Maasvlakte West is virtually finished. There are still 5.5 hectares available. The Port of Rotterdam Authority claims to be in ‘advanced talks’ with candidates. Not all the space on the site is available for logistics companies. 20 hectares on the distripark is reserved for the construction of a hydrogen plant and an area of 9 hectares is reserved for port services.