De Amerikaanse kunstenaar Fritz Haeg maakt deze zomer een tentoonstelling en een alternatieve toeristische route op Maasvlakte 2 waarin dieren in de haven centraal staan. Van onooglijke insecten en padden tot gracieuze vogels en zeehonden. Haeg heeft al met een aantal biologen gesproken, maar zoekt ook dierenverhalen van gewone bezoekers van de haven. Fritz Haeg verdiept zich over de hele wereld in wat dieren doen in stedelijke en industriële omgevingen.

Het werk van Fritz Haeg is een van de laatste in een reeks van kunstprojecten die onder de noemer Portscapes tegelijkertijd met de aanleg van Maasvlakte 2 worden uitgevoerd. Doel daarvan is om mensen op een andere manier naar het werk en het gebied te laten kijken, om een ander publiek te interesseren voor de haven en om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Vorig jaar maakte de Rotterdamse architect Jan Konings tien meter brede betonnen trappen bij het recreatiestrand en kleurde het kunstenaarsduo HeHe een deel van het Maasvlaktestrand rood met gekleurd zand.

Fritz Haeg gaat met informatie van deskundigen en bewoners uit de regio een reeks ‘verkeersborden’ plaatsen langs het fietspad op Maasvlakte 2. Hierop komt onverwachte informatie over dieren in het gebied. Hij maakt daarmee de deels onzichtbare dierenwereld toegankelijk voor bezoekers. De reeks borden vormt een route die de komende jaren blijft bestaan. Daarnaast komt gedurende de zomermaanden een expositie in een speciale container bij informatiecentrum FutureLand waar de dierenverhalen onderdeel van uitmaken.

Voor 1 april kunt u in maximaal tien zinnen een leuk, interessant of bijzonder verhaal over een dier in de haven e-mailen naar info@maasvlakte2.com. Graag met vermelding van een telefoonnummer zodat de (Nederlands sprekende) organisatie contact kan opnemen. Een aantal inzenders zal nl. worden gevraagd hun verhaal ook voor de microfoon te vertellen. Die korte verhalen worden onderdeel van de expositie. Alle inzenders krijgen bericht wat er met hun verhaal gebeurt: of het in de expositie komt, in de route op Maasvlakte 2 of helaas niet kan worden gebruikt.

foto: Harald Wegner