DeltaPORT onthaalt ontvangers donatie

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft vertegenwoordigers ontvangen van organisaties die in 2016 van het fonds een donatie hebben gekregen. Het DeltaPORT Donatiefonds heeft in 2016 ruim 300.000 euro uitgekeerd aan initiatieven in de regio rond de Rotterdamse haven.

Met de ontvangers van de donaties werd in Kantine Walhalla teruggekeken naar hoe het geld is besteed. Een vertegenwoordigster van het Havenbedrijf Rotterdam legde tijdens de bijeenkomst uit hoe belangrijk het voor het havenbedrijfsleven is om een goede band te hebben met ‘de buren’. Met het Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund. Enkele door het DeltaPORT Donatiefonds in 2016 ondersteunde projecten zijn: de verbouwing van de voormalige Tintestein-school tot verenigingsbouw in Tinte, de plaatsing van internetradio’s door Radio Stanaste in Rotterdamse tehuizen waar veel Surinaamse bejaarden wonen, het Schiedamse kindereducatieproject Havens, de herinrichting van de foyer van het Hofpleintheater, de Muziek Experience in de wijk Feijenoord, een nieuwe melktafel voor kinderboerderij Holywood in Schiedam, de aanschaf van nieuwe zeilboten voor de door brand getroffen Brielse Zeilschool en de presentatie van de prehistorische boomstamkano in Museum Vlaardingen.