DeltaPORT Donatiefonds

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam krijgt financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds voor het realiseren van een extra kind- en patiëntvriendelijke afdeling.

De nieuwe afdeling in het ziekenhuis zal volgend jaar worden ingericht. Het is de bedoeling ‘kleine veranderingen’ aan te brengen, die een ‘groot effect’ hebben op de stress en het welbevinden van kinderpatiënten. Het DeltaPORT Donatie geeft hiervoor een financiële bijdrage – hoeveel is niet bekendgemaakt – aan de stichting Vrienden van Ikazia.

DeltaPORT Donatiefonds

Het Rotterdamse haven- en industrieel bedrijfsleven en het Havenbedrijf Rotterdam willen met behulp van dit fonds hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het keert geld uit aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Mountainbikeparcours

Naast hulp voor het ziekenhuis kent het DeltaPORT Donatiefonds schenkingen toe aan de stichting Best, die ervoor zorgt dat ernstig zieke en gehandicapte kinderen aanwezig konden zijn bij de sinterklaasintocht in Rotterdam, en aan RTV Albrandswaard voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. Verder is er een bedrag beschikbaar gesteld voor het nieuwe mountainbikeparcours in de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland.

Zie ook: Havenbedrijven steunen vogelopvang