DeltaPORT Donatiefonds: drie ton uitgekeerd in 2015

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft het voorbije jaar ruim 300.000 euro uitgekeerd aan verschillende organisaties rond het Rotterdamse havengebied. Dit heeft het fonds bekendgemaakt.

Jaarontvangst 150216 klein

Met het DeltaPORT Donatiefonds willen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Een aantal door het fonds ondersteunde projecten zijn de Voedseltuin in Rotterdam, het transport van de historische boomkano naar het Museum Vlaardingen en nieuwe gordijnen voor de gastenkamers van Familiehuis Daniel den Hoed.