Donaties

English translation ->

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft een aantal organisaties verblijd met een financiële bijdrage. Dankzij het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven kunnen bijvoorbeeld extra theatervoorstellingen in het Sophia Kinderziekenhuis worden gegeven.

Bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied willen met DeltaPORT Donatiefonds hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan instellingen zonder winstoogmerk die in de directe omgeving actief zijn.

Donaties

Zo geeft het fonds een donatie aan Gilat, een stichting die theatervoorstellingen verzorgt voor ernstig zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis. Zodra dit weer mogelijk is, gaat Gilat de voorstellingen geven. Ook ondersteunt het DeltaPORT Donatiefonds de stichting De Nieuwe Nachtegaal, die borstkankerpatienten in de Rotterdamse wijk Charlois een kussen in de vorm van een hart uitreikt.

Jubileum

Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat dit jaar vijftig jaar. Vanwege het jubileum ondersteunde het uit een extra budget van 75.000 euro corona-gerelateerde projecten in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

Zie ook: Haven schonk in 2019 voor drie ton aan goede doelen

English translation

DeltaPORT Donatiefonds makes donations again

The DeltaPORT Donatiefonds has helped a number of organizations with a financial contribution. Thanks to the ‘neighbors fund’ of the port of Rotterdam, for example, extra theater performances can be given in the Sophia children’s hospital.

Companies in the Rotterdam port and industrial area want to show their social involvement with the DeltaPORT Donatiefonds. The fund offers financial support to non-profit institutions that are active in the immediate vicinity.

Donations

For example, the fund makes a donation to Gilat, a foundation that provides theater performances for seriously ill children in the Sophia children’s hospital. As soon as this is possible again, Gilat will give the performances. The DeltaPORT Donatiefonds also supports the foundation De Nieuwe Nachtegaal, which awards breast cancer patients in the Rotterdam district of Charlois a pillow in the shape of a heart.

Jubilee

This year the DeltaPORT Donatiefonds celebrates its fiftieth anniversary. Because of the jubilee, it supported corona-related projects in the immediate vicinity of Rotterdam’s port and industrial complex from an extra budget of 75,000 euros.