Elektriciteitsnet

De gemeente Rotterdam ondersteunt het Fieldlab Industriële Elektrificatie met 2,5 miljoen euro. Een geldbedrag dat wordt verwelkomd door Alice Krekt van Deltalinqs.

De bijdrage van de gemeente maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen die de energietransitie moeten helpen versnellen. Voor 37 projecten heeft de gemeente de portemonnee getrokken, actief in de haven en industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en energie. In totaal is hier een investering van bijna 59 miljoen euro mee gemoeid. 

Fieldlab als proeftuin

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie ontvangt dus 2,5 miljoen euro. Het biedt bedrijven een ‘proeftuin’ om kansrijke ideeën op middelgrote schaal te testen. Dit kan wellicht leiden tot toepassing van deze vernieuwingen op grotere, industriële schaal. 

Onderzoek nodig

Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, zegt blij te zijn met de steun. “Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen. Er is nog veel onderzoek nodig, en het is belangrijk om kansrijke innovaties te testen en kennis te delen. Het fieldlab gaat daar zeker bij helpen.”

In 2020 van start

Deltalinqs is samen met FME, TNO en InnovationQuarter initiatiefnemer van het lab. Volgens Martijn de Graaff, business manager VoltaChem/TNO, is het de bedoeling om het project volgend jaar met hulp van private en publieke partijen van start te laten gaan. “Aangezien er al meerdere concrete kansrijke technieken geïdentificeerd zijn, kunnen we door deze commitment van de gemeente Rotterdam dan ook meteen aan de slag met pilotprojecten. Dat zal zeker zorgen voor versnelling.”

Zie ook: Deltalinqs presenteert ‘Mijn Deltalinqs’