Deltalinqs Energy Forum legt nieuwe afspraken vast

Het Deltalinqs Energy Forum heeft de afspraken vastgelegd voor acht nieuwe Letters of Cooperation voor 2018. De formele ondertekening had plaats in het kantoor van Deltalinqs in Rotterdam.

Het Deltalinqs Energy Forum is een samenwerkingsverband waarin bedrijven werken aan projecten die de CO2-uitstoot in de haven moeten doen verminderen. Dit zijn geen vergezichten voor de lange termijn, maar concrete projecten voor de korte en middellange termijn.

Deltalinqs Energy Forum

Programmadirecteur Alice Krekt van het Deltalinqs Energy Forum vindt dat het programma dit jaar een aantal mooie resultaten heeft opgeleverd. “Tot de hoogtepunten van 2017 reken ik de studie die is gedaan naar het verwaarden van CO2. Een echte eyeopener vond ik dat. Ook de realisatie van de warmtekoppeling tussen Huntsman en Evides was voor mij een van de highlights. Voor 2018 geldt hetzelfde als voor het voorbije jaar: de bedrijven moeten het doen.”

Stuk uitgebreider

“De buitenwacht vindt dat het te langzaam gaat”, zegt Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs. “Maar er is continu activiteit. In vergelijking met eerdere jaren zijn de LOC’s een stuk uitgebreider en meer ingedikt. Het vastleggen van afspraken lijkt simpel. De werkelijkheid is dat er heel veel werk in gaat zitten.”

LOC’s

Voor 2018 zijn er acht Letters of Cooperation (LOC) samengesteld die in drie thema’s zijn onder te verdelen. Elke LOC wordt vertegenwoordigd door een of twee ambassadeurs, die als aanjager fungeren.

Dit zijn:

Thema Energie-efficiëntie

LOC 1: Procesoptimalisaties, ambassadeurs Ruben Beens (BP) en Willemien Terpstra (LyondellBasell)

LOC 2: Stoom en warmte uitkoppelen, ambassadeurs Jos van Winsen (Shell) en David Peters (Joulz)

Thema Alternatieve energiedragers

LOC 3: Hernieuwbare elektriciteit opwekken, ambassadeur Hugo Buis (Eneco)

LOC 4: Elektrificatie industrie, ambassadeur Marcel Galjee (AkzoNobel)

LOC 5: Duurzaam transport, ambassadeur Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam)

LOC 6: Duurzame terminals, ambassadeurs Pieter Hartog (APMT) en Jan Overdevest (WHG)

Thema Alternatieve grondstoffen

LOC 7: Groene chemie, ambassadeur Peter Wolfs (TNO)

LOC 8: CO2 en andere reststromen benutten, ambassadeur Pim de Vries (AVR)

Zie ook: Big Data kan energietransitie helpen versnellen

(Foto: Danny Cornelissen)