Delftse masteropleiding naar Den Haag

De tweejarige masteropleiding Engineering and Policy Analysis van de TU Delft verhuist naar Den Haag. De nabijheid van ministeries, internationale instanties en multinationals moet een nauwe samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek mogelijk maken.

TU Delft

Engineering and Policy Analysis blijft een Delftse opleiding, zo benadrukt TU Delft, die opleidt tot een Delfts MSc-diploma. De opleiding leert studenten te opereren op het snijvlak van technologie en beleid en is gericht op het bedenken van oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie. De studenten leren dergelijke beleidsvraagstukken te benaderen op een kwantitatieve en analytische manier. Door hun technische achtergrond kunnen ze bijvoorbeeld modellen maken die laten zien wat de gevolgen van beleid zijn voor de maatschappij. Afgestudeerden worden vaak consultant of beleidsadviseur bij een ministerie, internationale organisatie of multinational.

Case-studies uit de praktijk nemen tijdens de opleiding een belangrijke rol in. Een locatie dichtbij het toekomstige werkveld van de studenten, ministeries, internationale instanties en multinationals, biedt talrijke voordelen: het maakt stage lopen gemakkelijker, net als het uitvoeren van onderzoekopdrachten voor nationale en internationale instellingen en het verzorgen van gastcolleges door Haagse beleidsmakers en politici. Op de nieuwe locatie zal ook een ‘modeling and simulation lab’ worden gerealiseerd, waar praktijkcases kunnen worden getoetst. In dit ‘living lab’ kan in de praktijk onderzoek worden gedaan naar beleidsontwikkeling en de gevolgen ervan.