Deal over energiebesparing

De VNCI heeft met VNO-NCW en andere brancheorganisaties met het ministerie van Economische Zaken een beginselovereenkomst gesloten over de individuele betrokkenheid van bedrijven met het realiseren van een deel van de 9 PJ extra energiebesparing tot 2020.

Deze hoeveelheid energiebesparing was nog nodig voor de uitvoering van het Energieakkoord van de SER en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Volgens de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) geven de afspraken de bedrijven ‘flexibiliteit en ruimte om te zorgen dat de doelen uit het Energieakkoord gehaald worden’. De afspraken over de 9 PJ komen bovenop het MEE-convenant waarin overheid en bedrijven afspraken maken over energiebesparing. De nieuwe afspraken volgen een zelfde aanpak als het MEE-convenant. Bedrijven maken individuele besparingsafspraken die gezamenlijk optellen tot de 9 PJ. Dat is ongeveer het equivalent van het jaarlijks energiegebruik van 135.000 huishoudens. Halen bedrijven de doelstellingen niet, dan wordt een sanctie opgelegd. Onderling kunnen bedrijven wat ze meer of te weinig besparen uitruilen.