De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming bestaat tien jaar. De opdracht voor dit samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam lijkt er alleen maar groter op te zijn geworden.

10 december 2008 was de dag dat De Verkeersonderneming het levenslicht zag. Het werd destijds opgericht om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden tijdens de verbreding van de A15. Tegenwoordig probeert De Verkeersonderneming groot-Rotterdam beter bereikbaar te maken.

Beter spreiden

Dit is een opdracht die er in de loop der jaren niet eenvoudiger op is geworden. “Het wordt alleen maar drukker. We moeten het verkeer echt beter gaan spreiden. Anders gaat de ochtendspits straks over in de avondspits”, spreekt bestuurslid Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam waarschuwende woorden.

Typisch Rotterdams

Behalve Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf, zijn het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag erbij betrokken. Minister Van Nieuwenhuizen is lovend over de prestaties van de organisatie: “De Verkeersonderneming is al tien jaar lang op een typisch Rotterdamse manier bezig met de bereikbaarheid in de regio; met elkaar en met de handen uit de mouwen. Daar ben ik als minister erg blij mee en als Rotterdammer trots op.”

De Verkeersonderneming

Het samenwerkingsverband introduceerde de voorbije jaren projecten als fietsregelingen, beloningsprojecten tot het standby laten staan van bergers in de spits. Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming, wijst erop dat de organisatie geen wegen beheert, vele medewerkers in dienst heeft of bergingsvoertuigen rond heeft rijden. “Alles wat we hebben bereikt, hebben we samen gedaan met overheden, bedrijfsleven, brancheorganisaties en bewoners. Ik ben ontzettend trots op alles en iedereen die bijdraagt aan een betere bereikbaarheid.”

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam blij met containerbundeling