KIVI NIRIA-president Martin van Pernis hield eerder dit jaar de zogeheten techniek troonrede. Hij bepleit daarin intensieve samenwerking tussen maatschappij en ingenieurs. Deze laatste groep is nog te onzichtbaar, maar zal wel in de toekomst voor de oplossing van de mondiale problemen moeten zorgen. Een herwaardering is daarom niet alleen op zijn plaats, maar van doorslaggevend belang.