Recent had radiozender BNR een week lang in de ochtendprogrammering aandacht voor havens. Een van de ‘Big Five van de Havens’ was oud-collega, leermeester en inspirator Bart Kuipers. Met veel plezier heb ik zitten luisteren naar de altijd enthousiaste visie van Bart op het hele gebeuren in het Rotterdamse.

Door Onno de Jong

Tijdens het gesprek was er veel aandacht voor tastbaarheid, aantrekkingskracht en in zekere zin ook romantische nostalgie van de Rotterdamse haven. Dat laatste is overigens niet heel vreemd wanneer het beroemde fotoboek van Cas Oorthuys (‘Rotterdam Dynamische stad’) ter sprake komt. Toen ik mijn eigen editie van dit boek weer eens doorbladerde valt op dat de mens in de haven centraal staat.

Maakt het enthousiasme van de mensen in het havencomplex de haven beter? Ongetwijfeld dat er een positieve relatie is tussen het enthousiasme voor het vak en de succesvolle uitvoering ervan. Daarom is het ook zo goed dat het jaarlijkse Rotterdams Havenevenement weer heeft plaatsgevonden. Alweer voor de zesde keer is er een feestavond waar het draait om de mens in de haven. Een van de sterkste punten van deze avond is dat het voor jong en oud is. Dus een prijs voor Havenwerker van het Jaar (hij of zij ‘die uitblinkt in collegialiteit en resultaat’) en een voor het Jong Haventalent. Als oud-Jong Haventalent weet ik als geen ander hoe deze prijs een kickstart is voor een havenambassadeurschap.

Maar ook aan de havenman/vrouw van morgen is gedacht. Met een prijs ingesteld door de Marine Club Rotterdam wordt een veelbelovende laatstejaars mbo-student in het zonnetje gezet. Het Beste Havenidee is mijns inziens ook een belangrijke onderscheiding. Want voor de toekomst van de maritieme sector zijn creatieve out-of-the-box-ideeën van groot belang. En als je die ideeën op kan halen uit de eigen havenomgeving is dat natuurlijk alleen maar sterker.

Enige tijd geleden mocht ik voor PorTalx van de Jong Havenvereniging een debat leiden over de toekomst van de havenarbeidsmarkt en ook daar werd heel duidelijk dat het niet alleen gaat om goede arbeidsvoorwaarden. Juist de niet-materiële waardering wordt als heel belangrijk gezien. Kortom, laten we met z’n allen proberen om met een ieder die de haven een warm hart toedraagt toch vooral de haven een warm bad te houden voor huidig talent en aanstaand talent!