“Laat me vooropstellen: de haven functioneert niet op zichzelf en de stad evenmin. Het gaat er om verbindingen te zoeken, de blik naar buiten te richten en dat doen we op verschillende niveaus en in verschillende verbanden.” Jeannette Baljeu, havenwethouder van de gemeente Rotterdam steekt voortvarend van wal. Ze vervult die positie sinds 2010 namens de VVD in een brede coalitie van partijen. De lat ligt hoog voor de komende jaren: “Ik wil er aan meewerken Rotterdam, zowel de stad als de haven, meer bekendheid te geven.”