ligplaatsen

Er zijn aanzienlijke brandstofbesparingen te behalen wanneer schepen beter worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van ligplaatsen. Dit blijkt uit onderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam en TNO.

Wanneer schepen in de laatste twaalf uur voordat zij de haven aandoen op de hoogte worden gehouden van de beschikbaarheid van ligplaatsen, kunnen zij daar hun snelheid op aanpassen. In de praktijk komt dat neer op het verminderen van vaart, zodat schepen ‘just in time’ arriveren. Dat leidt weer tot minder brandstofverbruik en een lagere uitstoot van koolstofdioxiden, zwaveloxiden en stikstofoxiden. De besparing wordt groter als schepen nog eerder dan twaalf uur informatie ontvangen. Deze bevindingen zijn door het havenbedrijf en TNO gepresenteerd op het hoofdkantoor van de International Maritime Organization (IMO) in Londen.

Ligplaatsen

TNO en het Havenbedrijf Rotterdam zijn tot deze bevindingen gekomen na de bestudering van alle scheepsbewegingen van containerschepen in 2017 in de Rotterdamse haven. “Door betere informatievoorziening aan schepen kan er jaarlijks vier procent, ofwel 134.000 ton, CO2 worden bespaard”, verklaart senior onderzoeker Jan Hulskotte van TNO. “Dan moeten containerschepen gemiddeld een vijf procent aanpassing van de vaarsnelheid doen, waardoor toch de geplande aankomsttijd gehaald wordt.”

Korter voor anker

Daarnaast zijn volgens het havenbedrijf flinke besparingen mogelijk als schepen in ankergebieden korter hoeven te wachten. Vooral in de bulkvaart moeten schepen uren tot dagen voor anker gaan. “Wanneer deze wachttijd gemiddeld twaalf uur korter zou zijn, zet dat procentueel echt zoden aan de dijk. Dit betekent een vermindering op jaarbasis van 35 procent van de uitstoot die hiermee gepaard gaat. Je hebt het daarmee over 188.000 tonnen CO2 en 1.000 tonnen stikstofoxiden”, denkt Hulskotte.

Integratie in Pronto

Het havenbedrijf meldt dat de informatie uit het onderzoek is geïntegreerd in het dit jaar gestarte Pronto. Dit ‘port call optimisation platform’ bevat een dashboard dat ‘just in time’ varen mogelijk maakt. “Vorig jaar hebben we het Wuppertal Institut gevraagd ons inzicht te geven in hoe de transport en logistieke sectoren invulling kunnen geven aan een vrijwel CO2-emissieloze operatie in 2050. Als eerste stap adviseren zij dat efficiencymaatregelen genomen dienen te worden. Dit onderzoek laat zien dat die maatregelen binnen handbereik liggen”, laat ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam weten.

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam blij met containerbundeling