CO2 in het Rijnmondgebied

De uitstoot van CO2 in het Rijnmondgebied is in 2017 afgenomen. Dit blijkt uit gegevens van DCMR.

De uitstoot van CO2 is in 2017 met 7,4 procent afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Het totaal kwam uit op 29.938 kiloton. De milieudienst schrijft de daling toe aan het sluiten van twee kolencentrales van Uniper op de Maasvlakte. De uitstoot van CO2 bevond zich in 2016 op een piek (32.335 kiloton), toen Uniper en Engie beide nieuwe energiecentrales in gebruik namen.

CO2 in Rijnmond

Niet alleen in de energiesector namen de CO2-emissies af, ook de raffinagesector stootte minder uit. De CO2-uitstoot daalde met 6 procent tot 8.999 kiloton. 42 procent van alle CO2-emissies door raffinaderijen is afkomstig van Shell Pernis, de grootste raffinaderij in het havengebied.

Chemie

De chemische industrie was verantwoordelijk voor een toename van de CO2-uitstoot binnen deze sector. De emissies namen toe tot 2.059 kiloton. Volgens DCMR is deze stijging volledig te verklaren door een toegenomen CO2-uitstoot door Alco Energy, het voormalige Abengoa.

Zie ook: Shell compenseert CO2-uitstoot Nedcargo

Uitstoot CO2 Rijnmondgebied

2017: 29.938 kiloton

2016: 32.335 kiloton

2015: 30.558 kiloton

2014: 28.148 kiloton

2013: 25.998 kiloton

(Bron: DCMR)