Cyberveiligheidsoefening

Verschillende partijen hebben in het World Port Center in Rotterdam meegedaan aan een cyberveiligheidsoefening. De training heeft volgens René de Vries uitgewezen dat de haven steeds weerbaarder is tegen cyberdreigingen van buitenaf.

De Vries heeft een dubbelfunctie. Hij is zowel havenmeester als port resilience officer bij het Havenbedrijf Rotterdam. “Oefening baart kunst”, vertelt hij over het verloop van de oefening. “We hebben dit jaar wederom met een grote groep organisaties die betrokken zijn bij de afwikkeling van het scheepvaartverkeer geoefend. De oefening toont aan dat we ook op het gebied van cyberveiligheid steeds beter zijn voorbereid op incidenten in de Rotterdamse haven.”

Deelnemers cyberveiligheidsoefening

De oefening ‘CyberNautics2018’ werd door FERM georganiseerd, het platform dat tot doel heeft meer cyberbewustzijn in de haven te creëren. Aan de cyberveiligheidsoefening namen onder meer deel: Portbase, Douane, Roeiers, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Vopak, het Nationaal Cyber Security Centrum, Secure Logistics, Loodswezen Rotterdam Rijnmond en Kotug Smit.

Olie-incident

De oefening bestond uit een scenario waarbij een olie-incident zich voordoet als gevolg van een cyberincident. De deelnemers konden hierbij de cybercrisisaanpak verder oefenen, waarbij het Haven Crisis-team op strategisch niveau de beslissingen nam. De havenmeester fungeerde hierbij als voorzitter. Ook de actiecentra die hier organisatorisch onder vallen, oefenden hun rollen en taken. Berenschot en Fox-IT begeleidden de training, die in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum was opgezet.

Zie ook: Start onderzoek naar cybersecurity