Cultuurverschillen bij Zeeuws-Gents havenfusiebedrijf

Ceo Daan Schalck van het Havenbedrijf Gent waarschuwt dat een fusie met Zeeland Seaports voor de betrokken aandeelhouders ‘wennen zal zijn’. Hij verwacht dat cultuurverschillen zich zullen manifesteren.

daan-schalck

Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports maakten eind vorig jaar bekend te willen fuseren. Momenteel worden de plannen nader onderzocht, waarvan de uitkomsten dit voorjaar bekend worden. “Het wordt een speciaal en uniek jaar voor de haven van Gent en Zeeland Seaports. Een heus scharnierpunt met een opstap naar een nieuwe toekomst”, stelt Schalck in zijn nieuwjaarsbericht. Maar hij zegt ook: “Dat dit gepaard zal gaan met cultuurverschillen spreekt voor zich – ook al sluiten de vier havengebieden geografisch naadloos op elkaar aan. Voor de aandeelhouders zal dit wennen zijn. Drie Vlaamse en vier Nederlandse aandeelhouders zullen deel uitmaken van een nieuw havenbedrijf. Grensoverschrijdend, dat zijn we als buren wel gewoon hoor. En elkaar kennen doen we ook al lange tijd. De weg ligt open om met zijn allen deel uit te maken van dit unieke verhaal, van een nieuw sterk bedrijf met een sluitend juridisch kader en een sterke ‘corporate governance’.”