waterstof

Corona-update 5. Hoewel het coronavirus de gehele Nederlandse samenleving in de houdgreep heeft, is en blijft de haven van Rotterdam open voor business. Dit verklaart ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

Castelein noemt het ‘vanzelfsprekend’ dat de scheepvaartafhandeling door de Nederlandse overheid is benoemd als proces van vitale betekenis. “Verladers, rederijen, maakindustrie, de consument: iedereen rekent op Rotterdam. Ik ben er trots op dat het havenindustriële complex deze belangrijke verantwoordelijkheid dag in dag uit waarmaakt. Van scheepvaartloods en roeier tot wereldspelers in containeroverslag en olieraffinaderijen dragen daaraan bij. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt voor veiligheid en orde op het water. De haven draait gewoon door en is 24/7 operationeel.”

Corona-update 5

Het Havenbedrijf Rotterdam laat in een persbericht weten dat – hoewel de bedrijfsprocessen doorgaan – gezondheid daarbij ‘op plek één’ komt. Gepoogd wordt de impact van het virus op de haven zo beperkt mogelijk te houden. Er is ‘zeer frequent’ overleg met de diverse nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in verschillende overleggen. Ook houdt het havenbedrijf contact met de lokale en nationale autoriteiten. 

Op een speciale webpagina bericht het Havenbedrijf Rotterdam hoe de haven van Rotterdam blijft functioneren. (Foto: Ed Buying)

Zie ook: Corona-update 4: Vragen, en niet meteen antwoorden