Koning opent container-terminal

De volledig geautomatiseerde containerterminal APM aan de Prinses Amaliahaven op Maasvlakte 2 wordt 24 april geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

APMT

De terminal is emissievrij en de benodigde elektriciteit wordt opgewekt met behulp van windenergie. De nieuwe terminal, waar de kadekranen voor het afhandelen van schepen op afstand worden bestuurd, wordt gefaseerd opgeleverd. De eerste gronduitgifte is 86 hectare, met een diepzeekade van duizend meter. De kademuur heeft een diepgang tot twintig meter. De capaciteit van de terminal is circa 2,7 miljoen twintigvoets (TEU) containers. Uiteindelijk zal de terminal 2.800 meter diepzeekade hebben met een capaciteit van circa 4,5 miljoen twintigvoets containers. De terminal heeft een directe aansluiting op het spoor van de Betuweroute.