Eerste grote turnaround

De overslag van containers in de haven van Rotterdam is in 2018 met 5 procent toegenomen. Daar tegenover staan dalingen in droog en nat massagoed, waarin LNG zich goed ontwikkelt. 

Deze week hield de Havenvereniging Rotterdam opnieuw de Dag van de Haven. Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam lichtte er zoals gebruikelijk een tipje van de sluier op van de overslagresultaten over 2018. Het gaat om een prognose hoe de overslag dit jaar naar verwacht zal zijn. De precieze resultaten worden begin 2019 gepubliceerd.

LNG stijgt

De overslag van droog massagoed valt dit jaar 3 procent lager uit dan in 2017. De overslag van kolen en biomassa zit in de lift, en die van agribulk, ijzererts & schroot, en overig droog massagoed daalt. Ook de overslag van nat massagoed is minder dan het jaar ervoor. Zowel ruwe olie als minerale olieproducten dalen. Overig nat massagoed en LNG stijgen; dit laatste product zelfs met 200 procent.

Afnemende congestie

De meest positieve ontwikkeling valt in de containersector te bespeuren, waar de overslag met 5 procent groeit. Castelein toonde zich hierover tevreden, en sprak van een sterke groei die zich nu al kwartalen achter elkaar manifesteert. “Steeds meer joekels van containerschepen komen de haven binnenvaren. Tegelijkertijd neemt de congestie af”, aldus Castelein.

Lees voor een uitgebreider verslag van de Dag van de Haven de volgende editie van Europoort Kringen!

Zie ook: Ook korting op havengeld voor ‘groene’ chemietankers