Consortium onderzoekt ontwerp mega-groenewaterstoffabriek

Fieldlab Industriële Elektrificatie

Een consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen gaat zich buigen over het ontwerp van een mega-groenewaterstoffabriek. Onder meer Nouryon en Shell zijn bij het project betrokken.

Het ‘Gigawatt Elektrolyser’-project gaat onderzoeken wat er bij het ontwerp van een zeer grote fabriek komt kijken, waarin waterstof uit offshore windstroom wordt opgewekt. Daarbij is ‘gigawatt de maat der dingen’, aldus het consortium in een persverklaring. Rond 2030 zullen er op zee enkele tientallen gigawatts aan windstroom worden opgewekt, terwijl de industrie voor het vervangen van de huidige waterstoffabrieken – uit aardgas – een elektrolysefabriek van gigawatt-grootte nodig heeft.

Mega-groenewaterstoffabriek

Eerst zullen de technologische knelpunten in kaart worden gebracht, bij het opschalen van elektrolyse-cellen (‘stacks) in een geïntegreerde fabriek. Hierbij is het van belang dat de fabriek flexibel kan opereren, naar gelang van het aanbod aan wind- of zonnestroom. Een ander punt van aandacht is hoe nevenproducten als warmte en zuurstof zo goed mogelijk kunnen worden benut.

Concurrerend alternatief

Wanneer een dergelijke fabriek nu zou worden gebouwd, kost dit ongeveer een miljard euro. Veel te duur, vinden de deelnemers aan het consortium. Zij streven ernaar op een investering van circa 350 miljoen euro uit te komen. Pas dan zou dit alternatief voor de conventionele fossiele waterstoftechnologie concurrerend zijn.

Rotterdam

De volgende stap is te onderzoeken hoe een dergelijke fabriek in een industriële setting kan worden ingepast, en hoe de locatiekeuze de kostprijs van de groene waterstof beïnvloedt. Hiervoor gaat het consortium case-studies uitvoeren voor de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl, Geleen en Zeeland. Tot de partners bij deze fase van het project behoren onder meer het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.

Zie ook: Geloof in groene waterstof