Boskalis en Mammoet Salvage hebben van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen het wrak van vrachtschip Baltic Ace te bergen. Dit zonk twee jaar geleden voor de kust van Goeree-Overflakkee.

Aan boord van het schip bevond zich 540.000 liter bunkerolie. Het wrak en de lading moeten verwijderd worden omdat deze een bedreiging vormen voor het milieu en het scheepvaartverkeer op de druk bevaren route richting de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van maart 2014 het contract definitief te ondertekenen. Naar verwachting start de uitvoering van het project in de loop van 2014 en is het voor het einde van 2015 afgerond. Om de olie te bergen zullen een diving support vessel, sleepboten, bakken en bokken worden ingezet en materieel van de SMIT-joint venture Asian Lift en Boskalis-dochter Dockwise.